22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/11825

             “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 29/11/2005 tarihli ve 2005/9809 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması;İçişleri Bakanlığının 28/2/2007 tarihli ve 5260 sayılı yazısına göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                               A.AKSU                    K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                               R.AKDAĞ                    B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                  Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı