22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/11787

             28 Ocak 1964 tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 tarihli Protokol ile tadil edilmiş olan Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişi Sorumluluğuna İlişkin 29 Temmuz 1960 tarihli Paris Sözleşmesinin uygulama alanının, OECD Konseyi tarafından hazırlanan Beyan’a uygun olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni kapsayacak biçimde tespit edilmesi, Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/545627 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M. A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

          R. AKDAĞ                                   F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.               Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                      B. ATALAY                             M. H. GÜLER

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.        Çevre ve Orman Bakanı V.