22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/11781

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

             1 - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

             2 - Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 5/2/2007 tarihli ve 24949 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                    B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M. A. ŞAHİN                          N. ÇUBUKÇU                  K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                              A.AKSU                     K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı

          R. AKDAĞ                                   F. N.ÖZAK                              R.AKDAĞ                     B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.               Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                  Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                       B. ATALAY                             M. H. GÜLER

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı V.        Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

 

KODU          : 111800

KURUMU    : MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT  : MERKEZ

 

                   

I SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN KADROLAR

–B–

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

 

 

 

 

 

GİH

410

DAİRE BAŞKANI

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

KODU          : 112915

KURUMU    : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MD.

TEŞKİLAT  : MERKEZ

                   

I SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN KADROLAR

–B–

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

 

 

 

 

 

GİH

3455

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

15

 

 

 

 

 

GİH

3505

BAŞUZMAN

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

KODU          : 113100

KURUMU    : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT  : TAŞRA

I SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN KADROLAR

–B–

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

 

 

 

 

 

GİH

3453

BAŞMÜDÜR

1

2

 

 

 

 

 

GİH

3454

BAŞMÜDÜR YARDIMCISI

1

4

 

 

 

 

 

GİH

3455

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

18

 

 

 

 

 

GİH

3511

KORUMA GÜVENLİK MÜDÜRÜ

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

(II) SAYILI LİSTE

 

KURUM KODU   : 110404

KURUM ADI       : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : MERKEZ

II SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

–B–

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

 

 

 

1530

TABİP

1

 

 

 

1550

DİŞ TABİBİ

1

 

 

 

1690

HEMŞİRE

1

 

 

TOPLAM

 

TOPLAM

3

 

 

KURUM KODU   : 111800

KURUM ADI       : MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : MERKEZ

                   

II SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

–B–

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

1910

ÇOCUK BAKICISI

2

230

AVUKAT

1

 

TOPLAM

2

 

TOPLAM

1

 

 

(II) SAYILI LİSTE

KURUM KODU   : 112911

KURUM ADI       : YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : MERKEZ

 

II SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

–B–

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

 

 

 

1160

BAŞMÜHENDİS

3

 

 

 

1170

MÜHENDİS

15

 

TOPLAM

 

 

TOPLAM

18

 


KURUM KODU   : 112913

KURUM ADI       : HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : MERKEZ

 

II SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

–B–

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

 

 

 

1170

MÜHENDİS

10

 

 

 

 

TOPLAM

10

                   

KURUM KODU   : 112915

KURUM ADI       : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MD.

TEŞKİLATI        : MERKEZ

 

II SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

–B–

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

 

 

 

1170

MÜHENDİS

12

 

 

 

1180

MİMAR

2

 

TOPLAM

 

 

TOPLAM

14

 

KURUM KODU   : 112915

KURUM ADI       : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GEN. MD.

TEŞKİLATI        : TAŞRA

 

II SAYILI CETVEL

–A–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

–B–

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

 

 

 

1170

MÜHENDİS

50

 

TOPLAM

2

 

TOPLAM

50