22 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26470

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/11762

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Uygulama Alanı ilan edilen Şanlıurfa İli,Merkez İlçe, Çamlıdere Bucağı,Yeşilköy Köyü, Dikincik (Harçerbel) bağlısının Denizci adıyla bağımsız köy haline getirilmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 5/2/2007 tarihli ve 445 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                 B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                  M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                        A.AKSU                                   A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı               Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                         A. KOÇ                                        O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı