10 Mart 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26458

TEBLİĞ

   Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2007 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

             28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

             1/1/2007 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

             A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2008 tarihine kadar uygulanacaktır.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 18.302,1342  ile çarpılacaktır.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 15.217,8858 ile çarpılacaktır.

             D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

 

Yıllar

2007 yılında uygulanacak katsayılar

53'den önceki yıllar

1.299.597,7226

1954

1.172.244,5912

1955

1.038.177,3096

1956

850.542,7177

1957

744.067,7556

1958

680.615,4535

1959-1966

578.161,9660

1967

524.530,1515

1968

481.488,5325

1969

458.662,8371

1970

428.057,8983

1971

385.119,6413

1972

326.389,7704

1973

288.726,0344

1974

214.293,8368

1975

170.887,2705

1976

145.757,1561

1977

106.914,4287

1978

76.453,3694

1979

56.606,4508

1980

26.441,9588

1981

18.302,1342

1982

15.217,8858

1983

13.228,5557

1984

10.583,2680

1985

7.295,6648

1986

5.284,0863

1987

4.072,8315

1988

2.707,6812

1989

1.642,6543

1990

996,3698

1991

639,3458

1992

383,9309

1993

231,5998

1994

138,7576

1995

63,0709

1996

34,9448

1997

17,9496

1998

10,4008

1999

6,7133

2000

4,0598

2001

3,3163

2002

2,0030

2003

1,5398

2004

1,3267

2005

1,1888

2006

1,1215

2007

1,0000

 

 

                Tebliğ olunur.