9 Mart 2007 Tarihli ve 26457 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/11726  "Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu Yirmi Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2007/11730  Beşinci Dönem Türk-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi (HÜFAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

— Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/16)

— Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/17)

— Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 43)