8 Mart 2007 Tarihli ve 26456 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/11678 Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2007/11729 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan, Ortak Sanayi Çalışma Grubu VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11687 Bazı Yerleşim Alanlarının 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2007/11696 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2007/11776  Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmalarına İlişkin Karar

— Devlet, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

— Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

— Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 263)