8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8871

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına, Mustafa ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 4668 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   B. ATALAY

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8862

             1 – Açık bulunan 6 ncı derece +1150 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine, Murat YÜNLÜ, Mehmet ŞİRİN, Murat Engin AKKAŞ, Harun GÜRER, Altuğ İNAN, Fatih URGANCI, Yusuf ÇELİK, Muharrem DEMİRCİ, Ali ÇALIŞKAN, Fatih AKBULUT, İsa CANKAR, Erkan ARAT, Mutlu CERİT ve Burak UYAN’ın 657 sayılı Kanun’un değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67, 68 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca atanmaları uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. BABACAN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8863

             1 – Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) A.Ş. Genel Müdürlüğüne H.Ahmet KILIÇOĞLU’nun yeniden atanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar’ın 19 uncu maddesi  gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             K. TÜZMEN

                              Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8868

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Niyazi ÖZGÜR’ün atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  A. COŞKUN

                              Başbakan                                                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8869

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bayburt İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Engin KAHRAMAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  A.COŞKUN

                              Başbakan                                                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8870

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AKÇAY’ın atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             Dr. M. H.GÜLER

                              Başbakan                                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/8872

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet Kemal ÖZDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

7/3/2007

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                      A.KOÇ

                              Başbakan                                                    Kültür ve Turizm Bakanı