8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2007/11776

             Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 14/2/2007 tarihli ve 1381 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

19/2/2007 TARİHLİ VE 2007/11776 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

ADI-SOYADI                    HALEN BULUNDUĞU GÖREV           ATANDIĞI GÖREV                  

Akın ALPTUNA               Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda    Merkeze

                                           Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye

                                           Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Ali Engin OBA                   Kongo Demokratik Cumhuriyeti       Merkeze

                                           Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

                                           Büyükelçisi