8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                             7 Mart 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-2733

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8Mart 2007 tarihinde İran’a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      7 Mart 2007

            B.01.0.KKB.01-06-63-2007-152

                                                               BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2733 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8Mart 2007 tarihinde İran’a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI