8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                             7 Mart 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-2732

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8Mart 2007 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      7 Mart 2007

            B.01.0.KKB.01-06-62-2007-151

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2732 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8Mart 2007 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI