8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                             7 Mart 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-2731

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Mart 2007 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      7 Mart 2007

           B.01.0.KKB.01-06/A-5-2007-150

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2731 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Mart 2007 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI