8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11696

             Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/1/2007 tarihli ve HUMŞ/4034, 5894, 6848, 2903, 26227, 7431 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

               K. TÜZMEN                                    A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                                   N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                   A.AKSU                                      A.COŞKUN                                      A.AKSU                   K. UNAKITAN

            Adalet Bakanı V.                      Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    M.AYDIN                   B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı V.             Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

8/2/2007 TARİHLİ VE 2007/11696 SAYILI

KARARNAMENİN

EKİ

 

LİSTE

Sıra

No

Anlaşmanın

İmza Yeri ve

Tarihi

Anlaşmanın Adı

Anlaşmanın

Yürürlük Tarihi

1

21 Nisan 2004

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşması

22 Aralık 2006

2

15 Aralık 2004

Şam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırası

17 Eylül 2006

3

11 Mayıs 2005

Lizbon

Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol

18 Aralık 2006

4

7 Haziran 2005

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Suça Karşı İşbirliği Anlaşmasının Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Ek Protokol

15 Ağustos 2006

5

19 Temmuz 2005

Ulan Bator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ankara ve Ulan Bator’da Bulunan Arsaların Diplomatik Misyonlara Karşılıklı Kiralanmasına İlişkin Anlaşma

17 Mart 2006

6

9 Ağustos 2006

Bakü

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Afet Yönetimi Konusunda İşbirliği Anlaşması

22 Ocak 2007