8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11687

             Ekli listede belirtilen yerleşim alanlarının 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” olarak tespiti; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 16/1/2007 tarihli ve 167 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

               K. TÜZMEN                                    A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                   A.AKSU                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

            Adalet Bakanı V.                         Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

6/2/2007 TARİHLİ VE 2007/11687 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

             Uygulama Alanı                                                        Bağlı Olduğu

 

             Köy-Belde                                        İlçe                                                İl              

             Merkez                                             Tavas                                            Denizli

             Garipköy                                          Tavas                                            Denizli

             Kızılcabölük                                      Tavas                                            Denizli

             Baharlar                                             Tavas                                            Denizli

             Keçeliler                                            Tavas                                            Denizli

             Karahisar                                           Tavas                                            Denizli

             Solmaz                                              Tavas                                            Denizli

             Ulukent                                             Tavas                                            Denizli

             Altınova                                            Tavas                                            Denizli

             Bahçeköy                                          Tavas                                            Denizli    

             Balkıca                                              Tavas                                            Denizli

             Çalıköy                                             Tavas                                            Denizli

             Çiftlik                                                Tavas                                            Denizli

             Ebecik                                               Tavas                                            Denizli

             Gümüşdere                                        Tavas                                            Denizli

             Hırka                                                 Tavas                                            Denizli

             Horasanlı                                           Tavas                                            Denizli

             Medet                                               Tavas                                            Denizli

             Sofular                                               Tavas                                            Denizli

             Vakıf                                                 Tavas                                            Denizli

             Yorga                                                 Tavas                                            Denizli

             Karaköy                                            Kale                                              Denizli

             Kaklık                                               Honaz                                           Denizli

             Küçükdere                                         Merkez                                         Denizli

             Dinlendik                                          Çumra                                           Konya

             İnli                                                     Çumra                                           Konya

             Merkez                                             Sarıoğlan                                       Kayseri

             Çiftlik                                                Sarıoğlan                                       Kayseri

             Yahyalı                                              Sarıoğlan                                       Kayseri

             Pazarören                                          Pınarbaşı                                       Kayseri

             Esenköy                                            Pınarbaşı                                       Kayseri

             Oğuzlar (Sıradan)                              Pınarbaşı                                       Kayseri

             Tokmak                                             Pınarbaşı                                       Kayseri

             Kızılhan                                            Pınarbaşı                                       Kayseri

             Kisecik                                              Merkez                                         Karaman

             Salur                                                  Merkez                                         Karaman