8 Mart 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26456

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAMULLERİNİN TOPTAN

SATIŞIYLA İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 5/5/1998 tarihli ve 23333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü  Mamullerinin  Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                EK-1

                              

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLLERİN BELİRLENEN BAYİ SAYISI İLE

DAR BÖLGE SAYILARINI GÖSTERİR TABLO