7 Mart 2007 Tarihli ve 26455 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5589 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5590 Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5591  Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5592  Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5593  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/11702 Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11698 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2007/11717 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak Ünye Gümrük Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

2007/11772 Kızılırmak Suyunun Kesikköprü Barajından Ankara İvedik Arıtma Tesislerine Getirilebilmesi Amacıyla Krokide Gösterilen Güzergah Üzerinde Döşenecek Boru Hattının Geçtiği Yerler ve Bu Maksada Yönelik Olarak Yapılacak Yollar ile Geçici ve Daimi Tesislerin Yer Alacağı Alanların Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Tarafından Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2007/11773 Bazı Görevlere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme  ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

—   Yıldız Teknik Üniversitesi Küresel İncelemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği