22 Şubat 2007 Tarihli ve 26442 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11624 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulunun Adının Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2007/11638  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

— Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2007/18, K: 2007/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/1/2007 Tarihli ve 5578 Sayılı Kanun ile İlgili)