19 Şubat 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26439

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/28)

 

MADDE 1 – (1) Revize edilen TS 100 Elma ve TS 541 Kuru İncir Standartları ekte yer aldığı şekliyle dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

TS 100

TS 541