16 Şubat 2007 Tarihli ve 26436 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/11611 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan, “Katılım Öncesi Mali Yardımın 2005 Yılı Programına İlişkin Finansman Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan, “2006 Yılında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Kuş Gribi Salgınına Yönelik Katılım Öncesi Mali Yardım Programına İlişkin Finansman Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/11613 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Kapsamında Türkiye’de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine İlişkin 9/1/1967 Tarihli ve 6/7543 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2007/11616 IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin (Lisansların) Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2007/11617 IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı Hakkında Karar

2007/11618 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak “Bitlis Fen-Edebiyat Fakültesi” Kurulması Hakkında Karar

2007/11619 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır ve Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Millî Eğitim, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Maden  Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/14)

— GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Yükümlülüklerini Yerine  Getirmeyen İşletmecilere Uygulanacak Cezalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ