15 Şubat 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26435

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu hariç, diğer fakülte ve yüksekokulların haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu, teorik ve uygulamalı dersler dahil, her yarıyıl için haftada 36 ders saatini geçemez. Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulunda konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.