8 Şubat 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26428

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Dünya Bankası ve IMF 2009 Yılı Toplantısı.

GENELGE

2007/5

             Dünya Bankası-Uluslararası Para Fonu (IMF) 2009 Yılı Guvernörler Toplantısı 6-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Yıllık toplantılara adı geçen kuruluşlara üye 184 ülkeyi temsil eden devlet başkanı, başbakan, bakan ve merkez bankası başkanı düzeyinde resmi yetkili katılmaktadır. Toplantılar aynı zamanda uluslar arası finans kuruluşlarının en üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği bir platform olma niteliği taşımaktadır. Uluslararası medya tarafından da yakından takip edilen toplantılara yoğun bir katılım olmakta ve katılımcı sayısı on bini aşmaktadır.

             Toplantının ülkemizde gerçekleştirilecek olması son dönemde elde edilen somut ekonomik ilerlemelerin uluslar arası ekonomi ve finans çevrelerine daha yakından tanıtılması ve ülkemizin uluslar arası prestiji açısından büyük önem taşımaktadır. Bu toplantı kültür ve turizm boyutu ile ülkemizin ve İstanbul’un tanıtımı açısından da önemli bir fırsat olacaktır.

             Ülkemizin bu büyük organizasyona başarılı bir şekilde ev sahipliği yapabilmesi için ilgili bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları, ekonomi yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlar, yerel idareler, medya organları, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer tüm birimler düzeyinde üç yıl öncesinden başlanmak üzere üst düzey bir işbirliği ve koordinasyon gerekmektedir.

             Hazırlık çalışmaları, Hazine Müsteşarlığının koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,İstanbul Valiliği ve İstanbulBüyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın aktif katılımıyla yürütülecektir.

             Tüm kurum ve kuruluşların toplantı organizasyonuna ilişkin yapacakları çalışmalarda azami gayret ve özeni göstermesi, koordinasyon ve hazırlıklardan sorumlu kuruluşlara gerekli her türlü desteği sağlaması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                   RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan