30 Aralık 2006 CUMARTESİ - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11437

             Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 19/12/2005 tarihli ve 2005/9833 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Bakanlığı’nın 20/12/2006 tarihli ve 33012 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                  M. AYDIN                          C. ÇİÇEK

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                   A. BABACAN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı  V.

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                            M. V.GÖNÜL                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                     M. H.GÜLER                                 O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

Ekleri İçin Tıklayınız