30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11446

             Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan ekli “Resmi İstatistik Programı (2007-2011)”nın kabul edilmesi; Devlet Bakanlığının 14/12/2006 tarihli ve 858 sayılı yazısı üzerine, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

        Recep Tayyip ERDOĞAN

                      Başbakan

                       A. GÜL                                     A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                        C. ÇİÇEK

        Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı V.

                  A. BABACAN                              M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

                   Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                      C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                            M. V. GÖNÜL                  K. UNAKITAN

                   Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                      H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

              Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                    A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                 M. H. GÜLER                             O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı V.      Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Devamı İçin Tıklayınız