30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2006/6

SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 4/8/2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/6 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

8508.11.00.00.19

Diğerleri

 

8508.19.00.00.00

 

Diğerleri

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.