30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2006/5

SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 4/8/2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/5 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.P.

Eşya Tanımı

64.02 (*)

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

64.03 (*)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

64.04 (*)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

(*)6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.