30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SU, ELEKTRİK, HAVAGAZI VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE

AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(2007/1-2)

             MADDE 1 – (1) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik, havagazı ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarı için ayar istasyonları tarafından sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler Ek-1'de yer alan Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.

             MADDE 3 – (1) Muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.

             MADDE 4 – (1)  Ek-1'de yer alan Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.

             MADDE 5 – (1) Ek-1'de yer alan Tarifenin, bir çerçeve ile tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 2008 yılı Ocak ayında tespit edilecek yeni tarifenin yayımı tarihine kadar geçerlidir.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK 1

SU, ELEKTRİK, HAVAGAZI VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ

TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ

 

1. SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ                                                                         ÜCRETİ

                                                                                                                                           YTL/Adet

Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)                                               4,5 YTL

Anma debisi 10 m3/h’ ten büyük olan sayaçlar                                                                    6,5YTL

2. SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

2.1 Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesi gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

2.1.1 Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                               4,5 YTL

2.1.2 Anma debisi 10 m3/h ten fazla olan sayaçlar için                                                        6,5 YTL

2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçanın değiştirilmesi için:                                                                                                          

2.2.1 Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                                  2 YTL

2.2.2 Anma debisi 10 m3/h’ ten fazla olan sayaçlar için                                                         3 YTL

2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:

2.3.1 Anma debisi 10 m3/h’ e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)                                  2 YTL

2.3.2 Anma debisi 10 m3/h’ ten fazla olan sayaçlar için                                                         3 YTL

3. ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

Tek fazlı sayaçlar                                                                                                                 3,5 YTL

Üç fazlı aktif enerji sayaçları                                                                                                4,5 YTL

Reaktif enerji sayaçları                                                                                                         5,5 YTL

4. ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

4.1 Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça

değiştirilmesini gerektirmeyen hallerde:

4.1.1 Tek fazlı sayaçlar için                                                                                                  4,5 YTL

4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları için                                                                                5,5 YTL

4.1.3 Reaktif enerji sayaçları için                                                                                          6,5 YTL

4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak

parçanın değiştirilmesi için alınan işçilik                                                                       2  YTL

4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna göre

1 YTL ile 2 YTL arasında boyama ücreti alınır.

5. REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI                                      

Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda

5 inci maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör

muayenelerinde beher redüktör için,                                                                                     3,5 YTL

6. GAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ

Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                                    5 YTL

G10’dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                                      8 YTL

G40’dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                             20 YTL

G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                                     25 YTL

7. GAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ

7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini

gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                                    5 YTL

G10’dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                                      8 YTL

G40’dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                             15 YTL

G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                                     20 YTL

7.2. Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten

parçaların değiştirilmesi için:

Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                                    5 YTL

G10’dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                                      8 YTL

G40’dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                             15 YTL

G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                                     20 YTL

7.3 Boyamayı gerektiren hallerde,

Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)                                                                    4 YTL

G10’dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)                                                                      6 YTL

G40’dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)                                                             10 YTL

G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar                                                                                     15 YTL

10. Aboneler  tarafından  vaki  şikayetler  üzerine  yapılacak  muayenelerde  sayacın  doğru çalıştığı tespit olunursa, sayacın yerinden sökülüp takılma masrafı olarak aboneden  9 YTL ücret alınır.

11. Beher  sayaç  için  kullanılan  damga  teli  ve kurşunu karşılığında işçilik dahil  1 YTL ücret alınır.

12. Ön ödemeli Elektronik Kartlı sayaçların tamir ve ayar ücretleri %50 daha fazla alınır. (Boyama ücretleri hariç)