30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11439

             Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 21/12/2006 tarihli ve 50371 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                              M.AYDIN                               C. ÇİÇEK

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.            Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                           N. ÇUBUKÇU                       A. BABACAN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı V.

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                        M. V. GÖNÜL                      K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                 İçişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                            R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı               Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                     M. H.GÜLER                                 O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Devamı İçin Tıklayınız