30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – (1) 18/10/2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Kendi nam ve hesabına çalışan  SJM’lere ait serbest jeoloji hizmeti veren bürolar,"

             MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1) SJM’nin, Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi ve tescil süresince geçerli tam gün çalışma esaslı hizmet sözleşmesi,"

             MADDE 3 – (1) Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) SJM’nin, yeni tescil dönemini kapsayan tam gün çalışma esaslı hizmet sözleşmesi, ücret bordosu, Sosyal Güvenlik Kurumu dökümü,"

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                  Tarihi                                                                     Sayısı

18/10/2006

26323