30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:                                                                 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

                MADDE 1 — 8/2/1989  tarihli  ve  20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama  Ücret Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

                                                                                                                          

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                                  ÜCRETİ

                                                                                          YTL-YKrş/Adet

1. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ                                                                                                                

1.1.  Sınıf I   Uzunluk Ölçüleri

        1.1.1. Anma uzunluğu 20 m’ye kadar olanlar (20 m dahil)                                           30 YKrş

        1.1.2. Anma uzunluğu 20 m’nin üzerinde olanlar                                                          45 YKrş

1.2. Sınıf II  ve III   Uzunluk Ölçüleri                                                                                                           

       1.2.1. Anma uzunluğu 2 m’ye kadar olanlar (2 m dahil)                                                20 YKrş

       1.2.2. Anma uzunluğu 2 m - 5 m arasında olanlar (5 m dahil)                                        20 YKrş

       1.2.3. Anma uzunluğu 5 m - 20 m arasında olanlar (20 m dahil)                                    25 YKrş

       1.2.4. Anma uzunluğu  20 m’nin üzerinde olanlar                                                          30 YKrş

1.3. Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1m - 2m)                                    30 YKrş

1.4. Kumpaslar 1 m’ye kadar (1 m dahil)                                                                        60 YKrş

1.5. Mikrometreler                                                                                                             1,2 YTL

2.  HACİM ÖLÇEKLERİ                                                                                                                                 

2.1. Yağ ölçekleri                                                                                                                                             

       2.1.1. Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 l dahil)                                                               35 YKrş

       2.1.2. Hacmi 2 - 5 litre olanlar  (5 l dahil)                                                                       70 YKrş

       2.1.3. Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                                                1,5 YTL

2.2. Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)                                                                                       

       2.2.1. Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 l dahil)                                                           2,5 YTL

       2.2.2. Hacmi 20 litre olanlar                                                                                              4 YTL

       2.2.3. Hacmi 50-100 litre olanlar (100 l dahil)                                                                   7 YTL

       2.2.4. Hacmi 100 litre den fazla  olanlar                                                                          14 YTL

2.3. Kuru Daneli Madde Ölçekleri                                                                                                               

       2.3.1. Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 l dahil)                                                               50 YKrş

       2.3.2. Hacmi 10-50 litre olanlar (50 l dahil)                                                                    70 YKrş

       2.3.3. Hacmi 100 litre olanlar                                                                                            1 YTL

3. ŞİŞELER                                                                                                                                       

3.1. Beher Kalıp için                                                                                                          210 YTL

4. Kütle Ölçüleri                                                                                                                             

4.1. M3, M2 Sınıfı Kütleler                                                                                                            

       4.1.1.   50 g’a kadar olanlar  (50 g dahil)                                                                         70 YKrş

       4.1.2.  100 g - 5 kg arasında olanlar (5 kg dahil)                                                                1 YTL

       4.1.3.   10 kg - 20 kg olanlar                                                                                           1,5 YTL

       4.1.4.    50 kg’dan fazla olanlar (50 kg dahil)                                                                     2 YTL

4.2.  M1 Sınıfı Kütleler                                                                                                                  

       4.2.1.   1 kg’a kadar olanlar (1 kg dahil)                                                                          70 YKrş

       4.2.2.    2 kg - 20 kg arasında olanlar (20 kg dahil)                                                         1,5 YTL

       4.2.3.   50 kg olanlar                                                                                                       2,5 YTL

       4.2.4.    500 kg olanlar                                                                                                       6 YTL

       4.2.5.    1000 kg olanlar                                                                                                   10 YTL

4.3.  F1 ve F2 Sınıfı Kütleler                                                                                                                          

       4.3.1.  100 g’a kadar olanlar  (100 g dahil)                                                                         2 YTL

       4.3.2.   200 g - 1 kg arasında olanlar (1 kg dahil)                                                            2,5 YTL

       4.3.3.   2 kg - 20 kg arasında olanlar (20 kg dahil)                                                             3 YTL

       4.3.4.   50 kg’dan fazla olanlar (50 kg dahil)                                                                      5 YTL

4.4.  E2 Sınıfı Kütleler                                                                                                                                    

       4.4.1.  50 g’a kadar olanlar   (50 g dahil)                                                                         2,5 YTL

       4.4.2.   100 g -1 kg arasında olanlar (1 kg dahil)                                                                3 YTL

       4.4.3.   2 kg - 10 kg’a kadar olanlar                                                                                 3,5 YTL

       4.4.4.  10 kg’dan fazla olanlar  (10 kg dahil)                                                                      5 YTL

4.5.  Karat Kütleler                                                                                                              15 YTL

4.6.  Kütle Setleri   (Bütün sınıflar için)                                                                          26 YTL

4.7.  Etalonların Kira Ücreti (M1 Sınıfı)                                                                                      

       4.7.1. 10 kg’lık etalon için                 (Adet/Gün)                                                           70 YKrş

       4.7.2. 20 kg’lık etalon için                 (Adet/Gün)                                                           80 YKrş

       4.7.3. 50 kg’lık etalon için                 (Adet/Gün)                                                              1 YTL

       4.7.4. 500 kg’lık etalon için               (Adet/Gün)                                                              4 YTL

5. TERAZİLER                                                                                                                                                  

5.1.   I  Sınıf Teraziler                                                                                                                    

       5.1.1. Mekanik Teraziler                                                                                              15,5 YTL

       5.1.2. Elektronik Teraziler                                                                                               20 YTL

5.2.  II  Sınıf Teraziler                                                                                                                    

       5.2.1. Mekanik  Teraziler                                                                                                  6 YTL

       5.2.2. Elektronik  Teraziler                                                                                           15,5 YTL

5.3. III  ve IV  Sınıf Teraziler                                                                                                                         

5.3.1. Mekanik Teraziler                                                                                                                                

       5.3.1.1. Maksimum kapasitesi 5 kg’a kadar olan teraziler

                            (5 kg dahil)                                                                                                 3,5 YTL

       5.3.1.2. Maksimum kapasitesi 5 kg - 50 kg arasında olanlar

                           (50 kg dahil)                                                                                                5,5 YTL

       5.3.1.3. Maksimum  kapasitesi  50 kg-350 kg arasında olanlar

                            ( 350 kg dahil)                                                                                            6,5 YTL

       5.3.1.4. Maksimum kapasitesi 350 kg-1500 kg arasında olanlar

                           (1500 kg dahil)                                                                                             11 YTL

       5.3.1.5. Maksimum kapasitesi 1500 kg-2900 kg arasında     olanlar 

                              (2900 kg dahil)                                                                                       17,5 YTL

       5.3.1.6. Maksimum kapasitesi 2900 kg-12.000 kg arasında olanlar

                            (12.000 kg dahil)                                                                                         24 YTL

      5.3.1.7. Maksimum  kapasitesi 12.000 kg -30.000 kg arası olanlar   

                            (30.000 kg dahil)                                                                                      43,5 YTL

      5.3.1.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kg’ ın üzerinde olanlar                                      70,5 YTL

5.3.2. Elektronik Teraziler                                                                                                                             

       5.3.2.1. Maksimum kapasitesi 5 kg’a kadar olan teraziler

                           (5 kg dahil)                                                                                                     9 YTL

       5.3.2.2. Maksimum kapasitesi 5 kg - 50 kg arası olanlar

                          (50 kg dahil)                                                                                                  14 YTL

       5.3.2.3. Maksimum kapasitesi  50 kg-350 kg arasında olanlar

                           (350 kg dahil)                                                                                            17,5 YTL

       5.3.2.4. Maksimum  kapasitesi 350 kg-1500 kg arasında olanlar 

                            (1500 kg dahil)                                                                                            20 YTL

       5.3.2.5. Maksimum  kapasitesi 1500 kg-2900 kg arasında olanlar 

                             (2900 kg dahil)                                                                                           26 YTL

       5.3.2.6. Maksimum kapasitesi 2900 kg-12.000 kg arasında olanlar

                             (12.000 kg dahil)                                                                                     46,5 YTL

       5.3.2.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kg -30.000 kg arasında olanlar    

                              (30.000 kg dahil)                                                                                       54 YTL

       5.3.2.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kg’ın üzerinde olan                                             94 YTL

5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan   teraziler)                         117 YTL

5.5. Hububat Muayene Aleti                                                                                                                          

5.5.1.  2 kg’a kadar olanlar (2 kg dahil)                                                                                  3,5 YTL

5.5.2.  2 kg’dan fazla olanlar                                                                                                  5,5 YTL

6. GAZ SAYAÇLARI                                                                                                                                        

6.1. Doğalgaz Sayaçları                                                                                                                                  

       6.1.1.  G4 Sınıfına kadar olan gaz sayaçları (G4 dahil)                                                   3,5 YTL

       6.1.2.  G6 Sınıfı sayaçlar                                                                                                3,5 YTL

       6.1.3.  G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                    4,5 YTL

       6.1.4.  G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                       7 YTL

       6.1.5.  G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                 10 YTL

       6.1.6.  G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                 13 YTL

       6.1.7.  G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                               17 YTL

       6.1.8.  G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                             20 YTL

       6.1.9.  G10000 ve üstü                                                                                                    29 YTL

       6.1.10  G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                   4 YTL

       6.1.11. Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                        20,5 YTL

       6.1.12. Basınç düşürme istasyonlarındaki ölçüm ekipmanları

                             (orifis plakalar)                                                                                          29 YTL

6.2. Havagazı Sayaçları                                                                                                                                   

   6.2.1. Anma debisi 50 m3/h’e kadar olan sayaçlar (50 m3 /h dahil)                                   5,5 YTL

   6.2.2. Anma debisi 50 m3/h’den fazla olan sayaçlar                                                           10 YTL

7. SU SAYAÇLARI                                                                                                                                          

   7.1.  Anma debisi (Qn) 10 m3 /h’e kadar olan sayaçlar                                                       70 YKr

   7.2.  Anma debisi  (Qn)10 m3 /h - 50 m3 /h olan sayaçlar                                                 1,5 YTL

   7.3.  Anma debisi (Qn) 50 m3 /h - 100 m3 /h olan sayaçlar                                                  3 YTL

   7.4 Anma debisi (Qn)25 m3 /h’e kadar olan kombine su sayaçları                                    3,5 YTL

   7.5.  Anma debisi (Qn) 25 m3 /h’den fazla olan kombine su  

           sayaçları                                                                                                                      6,5 YTL

   7.6.  Ön ödemeli ev tipi su sayaçları(10 m3 /h dahil)                                                            2 YTL

   7.7.  Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3 /h üstü)                                                     4 YTL

8. AREOMETRELER                                                                                                           2,5 YTL

9. ELEKTRİK SAYAÇLARI                                                                                                                            

   9.1. Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                               2 YTL

   9.2. Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                              2,5 YTL

   9.3. Mekanik reaktif enerji sayaçları                                                                                  2,5 YTL

   9.4. Tek fazlı etalon sayaçlar                                                                                               13 YTL

   9.5. Üç fazlı etalon sayaçlar                                                                                             18,5 YTL

   9.6. Tek fazlı elektronik  sayaçlar                                                                                         2 YTL

   9.7. Üç fazlı elektronik sayaçlar                                                                                         2,5 YTL

   9.8. Elektronik Aktif / Reaktif (Kombimetre) sayaçlar                                                    15,5 YTL

10. ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ                                                                                                           

10.1. Akım Transformatörleri                                                                                                                        

   10.1.1. Primer 100 Amper’e kadar olan                                                                             6,5 YTL

   10.1.2. Primer 500 Amper’e kadar olan transformatörler                                                   10 YTL

   10.1.3. Primer 500 Amper’den yukarı olan transformatörler                                              13 YTL

   10.2. Gerilim Transformatörleri                                                                                                                      

   10.2.1. Primer 120 Volt’a kadar olan transformatörler                                                       6,5 YTL

   10.2.2. Primer 120  Volt’tan yukarı olan transformatörler                                                  10 YTL

11. TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

   11.1. Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur                                                                  7,5 YTL

12. LPG SAYAÇLARI                                                                                                                      

12.1. LPG sayaçları 

       (Qmax=80 l/dak’ya kadar olan sayaçlar)                                                                      18,5 YTL

12.2. Tanker sayaçları

       (Qmax=500 l/dak’ya kadar olan sayaçlar)                                                                       29 YTL

12.3. Depo tipi sayaçlar

       (Qmax=500 l/dak’dan büyük sayaçlar için)                                                                     58 YTL

   12.4.Kontrol etalonu (Mastermetre)                                                                                   24 YTL

13. SU SATIŞ POMPALARI                                                                                               10 YTL

14. AKARYAKIT SAYAÇLARI

14.1. Servis tipi akaryakıt sayaçları

      (Qmax=120 l/dak’ya kadar olan sayaçlar)                                                                        19 YTL

14.2. Tanker tipi akaryakıt sayaçları

      (Qmax= 750 l/dak’ya kadar olan sayaçlar)                                                                       30 YTL

14.3. Depo tipi akaryakıt sayaçları

      (Qmax = 750 l/dak’dan büyük olan sayaçlar için)                                                          58 YTL

15. SÜT SAYAÇLARI 

15.1 Tanker Tipi                                                                                                                    30 YTL

15.2 Depo Tipi                                                                                                                       50 YTL

16. SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞOTO DOĞALGAZ SAYAÇLARI       30 YTL

17. SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN SİSTEMLER

17.1 Akaryakıtın Kütlesel Ölçümünü Yapan Cihazlar                                                          30 YTL

17.2 LPG’ nin Kütlesel Ölçümünü Yapan Cihazlar                                                              30 YTL

18.MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

      KULLANILAN CİHAZLAR                                                                                         5 YTL

19. AYAR İSTASYONLARI

19.1. Elektrik Sayaçları Ayar İstasyonları                                                                                                   

19.1.1.  Monofaze Sayaçlar  için                                                                                            55 YTL

19.1.2. Trifaze  Sayaçlar için                                                                                                100 YTL

19.1.3. Elektronik sayaç ayar istasyonları                                                                           120 YTL

19.2. Su sayaçları Ayar İstasyonları                                                                                                              

19.2.1. Anma debisi Qn= 10 m3 /h’e kadar olan sayaçlar için                                               50 YTL

19.2.2. Anma debisi 10 m3 /h’den büyük olan sayaçlar için                                                  70 YTL

19.3. Doğalgaz  ve Havagazı Sayaçları Ayar İstasyonu                                                 130 YTL

20. KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER                                                                                          4,5 YTL

21. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR                                                                               6,5 YTL

22. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)                              4,5 YTL

Sadece tamir, imalat veya ithalat sonrası ilk muayenede olmak üzere, muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin Beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

     0 - 20 adet        için                                                                                       % 100’ ü

     21 - 100 adet    için                                                                                        % 80’ i

    101 - 500 adet   için                                                                                        % 70’ i

    501 - 1000 adet için                                                                                        % 60’ ı

   1000  adetten fazlası için                                                                                  % 40’ ı

oranında muayene ve damga ücreti  alınır.  

 

                MADDE 2 — Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.