30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

AKŞAM SANAT OKULU VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 25/7/1968 tarihli ve 12959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akşam Sanat Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.