30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALK OYUNLARI VE HALK MÜZİĞİ

JÜRİ ÜYELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 3/4/1992 tarihli ve 21191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.