30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8693

             1 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) Sadettin PARMAKSIZ’ın, görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             A. BABACAN

                              Başbakan                                                         Devlet Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8694

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine;

             Hukuk Müşaviri İbrahim UĞUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A.AKSU

                              Başbakan                                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8697

             1 – 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;    

             Kilis Defterdarlığına Artvin Defterdarı Bayram YILDIZ’ın, bu suretle boşalacak olan Artvin Defterdarlığına Denizli Defterdar Yardımcısı Abdurrahman ALTINDAĞ’ın atanmaları,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            K.UNAKITAN

                              Başbakan                                                         Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8698

             1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa DAĞÜSTܒnün yeniden atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            K.UNAKITAN

                              Başbakan                                                         Maliye Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8699

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, (Mülga) Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali ÖZTÜRK’ün atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi  gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               F. N.ÖZAK

                              Başbakan                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8700

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gaziantep Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ahmet AKYOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                               F. N.ÖZAK

                              Başbakan                                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8701

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa FIRAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 B.YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8702

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli 1 inci Hukuk Müşavirliğine İsmetTOPKARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              B.YILDIRIM

                              Başbakan                                                       Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8703

             1 – Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Orhan ÖĞE’nin atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              B.YILDIRIM

                              Başbakan                                                       Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8704

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettiş Musa AKBULUT, Atila ÇELİK, Reşit AVCI, Mehmet GÖÇER ile Ahmet Namık AYDOĞAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 M. M.EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8705

             1 – 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Doç. Dr. Yusuf BALCI’nın yeniden atanması,   

             5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 9’uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              A.COŞKUN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8706

             1 – 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ’nin atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi ile 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 9 uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              A.COŞKUN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8707

             1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yavuz ŞAHİN’in yeniden atanması,

             5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              A.COŞKUN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8708

             1 – Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fehmi KARA’nın yeniden atanması,

             5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              A.COŞKUN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8709

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Cavit ÖZTÜRK’ün atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              A.COŞKUN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8710

             1 – Batman İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Celal ÇELİK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Batman İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Abdulkadir EKMEN’in atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                              A.COŞKUN

                              Başbakan                                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8711

             1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Burhan İNAN’ın atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                             Dr. M. H.GÜLER

                              Başbakan                                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8712

             1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ŞİMŞEK’in yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Dr. M. H.GÜLER

                              Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8713

             1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut YILMAZ’ın yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Dr. M. H.GÜLER

                              Başbakan                                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8714

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Murat SÜSLܒnün,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Öncel KOǒun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. KOÇ

                              Başbakan                                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8715

             1 – Açık bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Orkestra Şefliğine, Prof. Rengim GÖKMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 2595 sayılı Kanunla değişik ek geçici 16 ncı maddesi ile 6940 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

29/12/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. KOÇ

                              Başbakan                                                Kültür ve Turizm Bakanı