30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          29 Aralık 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-17063

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Aralık 2006

           B.01.0.KKB.01-06-350-2006-938

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29 Aralık 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17063 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI