30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          29 Aralık 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-17062

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun dönüşüne kadarDevlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   29 Aralık 2006

           B.01.0.KKB.01-06-349-2006-937

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29 Aralık 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17062 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun dönüşüne kadar;Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI