30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          29 Aralık 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-17060

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             29 Aralık 2006 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   29 Aralık 2006

           B.01.0.KKB.01-06-348-2006-935

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29 Aralık 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17060 sayılı yazınız.

             29 Aralık 2006 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI