30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                      29 Aralık 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-17059

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             28 Aralık 2006 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               29 Aralık 2006

           B.01.0.KKB.01-06-347-2006-934

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29 Aralık 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17059 sayılı yazınız.

             28 Aralık 2006 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI