30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                          29 Aralık 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-17061

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’a gideceğimden, Başbakanlığa,Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   29 Aralık 2006

          B.01.0.KKB.01-06/A-21-2006-936

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 29 Aralık 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17061 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2007 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa,Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI