27 Aralık 2006 Tarihli ve 26389 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/11294 Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu VII. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2006/11393 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B’nin Değiştirilmesine İlişkin 1/2006 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11358 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/11415 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kurslarında Kısmi Zamanlı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Bunlara Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

— İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2006-9)

 

DÜZELTME (2006/2 No.lu “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile İlgili)