21 Aralık 2006 Tarihli ve 26383 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5564 Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2006/11351 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine Vahdettin ERTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/31)

— 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— 20 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir Düzenlemesi Hakkında Tebliğ

— Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ

— Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ