15 Aralık 2006 Tarihli ve 26377 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/11196    Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi IV. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2006/11337    Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11345    506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların İştirakçileri ile Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ve Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Karar

2006/11353    17Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Kocaeli İlinde İnşa Edilen Bazı İşyerlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

2006/11320  Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği

 

ANA STATÜLER

—  Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

—  Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/11, K: 2006/17 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar