2 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26364

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

                28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin ihalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde ihale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmemeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğunu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

                1/7/2006 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

                                                                                                                                                  01/07/2006 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri için

74569,68

1981

yılı

sözleşmeleri için

51338,18

1982

yılı

sözleşmeleri için

34315,60

1983

yılı

sözleşmeleri için

27297,00

1984

1.

dönemi sözleşmeleri için

22090,32

1984

2.

dönemi sözleşmeleri için

18869,18

1985

1.

dönemi sözleşmeleri için

14337,72

1985

2.

dönemi sözleşmeleri için

12972,39

1986

1.

dönemi sözleşmeleri için

10365,98

1986

2.

dönemi sözleşmeleri için

9334,85

1987

1.

dönemi sözleşmeleri için

7461,63

1987

2.

dönemi sözleşmeleri için

6468,14

1988

1.

dönemi sözleşmeleri için

4938,53

1988

2.

dönemi sözleşmeleri için

4067,71

1989

1.

dönemi sözleşmeleri için

3192,19

1989

2.

dönemi sözleşmeleri için

1657,29

1990

1.

dönemi sözleşmeleri için

1361,67

1990

2.

dönemi sözleşmeleri için

1080,81

1991

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

886,64

1991

2.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

668,15

1991

3.

dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için

621,18

1992

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

468,86

1992

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

386,47

1993

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

291,23

1993

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

233,91

1993

3.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

212,05

1994

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

173,43

1994

2.

dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için

154,10

1994

3.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

150,83

1994

4.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

145,62

1995

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

126,69

1995

2.

dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için

119,30

1995

3.

dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için

73,58

1995

4.

dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

 

1996

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

49,99

1996

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

33,82

1997

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

19,22

1997

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

14,31

1998

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

10,82

1998

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

9,00

1998

3.

dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için

8,12

1999

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

6,26

1999

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,25

2000

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için

4,59

2000

2.

dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,22

2000

3.

dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için

3,94

2000

4.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,70

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

3,37

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

3,31

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

2,97

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,86

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

2,73

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

2,61

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

2,47

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

2,32

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,23

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

2,04

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

1,66

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

1,60

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

1,50

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,45

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,33

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,31

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,23

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,17

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,12

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,08

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,05

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -31 Aralık) sözleşmeleri için

1,00

 

                Olarak tespit edilmiştir.

                3/10/2006 tarihli ve 26308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Proje ve Kontrolluk işlerine Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ; 29/9/2006 tarihli ve 26304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10971 sayılı “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar” gereğince, Mimari Proje Daire Başkanı’nın maaşında değişiklik olması nedeniyle, yürürlükten kaldırılmıştır.

                Tebliğ olunur.