30 Kasım 2006 Tarihli ve 26362 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

2006/11190 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Mithat HIZLI’nın Atanması Hakkında Karar

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 5)

— Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 6)