30 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26362

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNİN ÜRETİMİ, YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN

TEMİNİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(AKARYAKIT SERİ NO: 6)

 

             MADDE 1 – 30 Aralık 2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 1)’nin “Geçici Madde 3”ünde yer alan “1/1/2007” ibaresi “1/7/2008” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.