30 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26362

TEBLİĞ

             Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNİN ÜRETİMİ, YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN

TEMİNİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(AKARYAKIT SERİ NO: 5)

 

             MADDE 1 – 5 Ocak 2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 4)’nin “Geçici Madde 2”sinde yer alan “1/1/2007” ibaresi “1/7/2008” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.