30 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26362

ATAMA KARARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8616

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

             Şırnak İl Müftülüğüne, Silopi İlçesi Müftüsü Abdullah KAPLAN’ın,

             Atanması,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

29/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Prof. Dr. M. AYDIN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı