29 Kasım 2006 Tarihli ve 26361 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

882    Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11198 Sel Afetinde Zarar Gören Çiftçilere Hububat Tohumluğu ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar

2006/11199 15/9/2006-20/11/2006 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

2006/11200 Sel Afeti Nedeniyle Zarar Gören İllerdeki Çiftçilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet, Millî Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

— Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

— Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/16)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/17)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/18)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/19)

— Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2006 Yılında Uygulanan Ücretlerde Artış Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

 

KURUL KARARI

— 811 Kişinin 1 inci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/112, K: 2006/49 Sayılı Kararı (12/5/2001 Tarihli ve 4672 Sayılı  Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

DÜZELTME (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile İlgili)