29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8635

             1 – Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Coşkun CANGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. BABACAN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8636

             1 – Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Özgür PEHLİVAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 A. BABACAN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8637

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

             Bingöl İl Müftülüğüne, Diyarbakır Silvan İlçesi Müftüsü Hasan ÇAĞLAR’ın,

             Atanması,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Prof. Dr. M. AYDIN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8621

             1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Şahin YAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 K. TÜZMEN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8622

             1 – Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı Nurettin CENGİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 K. TÜZMEN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8623

             1 – Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne aynı yer Başmüdür Yardımcısı Mehmet Hilmi TÜRKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                 K. TÜZMEN

                              Başbakan                                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8638

             1 – Bu kararda kimlikleri yazılı yirmi yedek subay askerî hâkimin, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                M. V. GÖNÜL

                              Başbakan                                                       Millî Savunma Bakanı

             2 nci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Nihat KOÇAK, ORDU, 311-7361, 31.8.2006, 2  nci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - MALATYA

             Ege Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yılmaz GÖNEN, NİĞDE, 311-7293, 31.8.2006, Ege Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİR

             K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Aydın AKSU, ADANA, 311-7412, 31.8.2006, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - KIBRIS

             2 nci Kor.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Uğur TAŞDEMİR, TOKAT, 311-7362, 31.8.2006, 2 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GELİBOLU

             3 üncü Kor.(HRF)K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mustafa ÖZÇELİK, SAMSUN, 311-7021, 31.8.2006, 3 üncü Kor. K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İSTANBUL

             7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Erkan GÜÇAVLI, ANKARA, 311-7159, 31.8.2006, 7 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

             8 inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Seyfi HAN, YOZGAT, 311-7110, 31.8.2006, 8 inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - ELAZIĞ

             8 inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ömer Sinan BAYÇELEBİ, TRABZON, 311-7114, 31.8.2006, 8 inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ELAZIĞ

             9 uncu Kor.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Nevzat Murat SAV,  MANİSA, 311-7455, 31.8.2006, 9 uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - ERZURUM

             15 inci P.Tüm.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mustafa YANIK, BALIKESİR, 311-7328, 31.8.2006, 15 inci Tüm.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - İZMİT

             54 üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Burhan TEZCAN, ANKARA, 311-7254, 31.8.2006, 54 üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - EDİRNE

             9 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ali ÇAKIR, KÜTAHYA, 311-7416, 31.8.2006, 9 uncu Mot.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - SARIKAMIŞ

             J.Asyş.Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hâkan KOÇAK, KONYA, 311-7163, 31.8.2006, J.Asyş.Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - VAN

             5 inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Tolga YURDAKUL, İZMİR, 311-7282, 31.8.2006, 5 inci Zh.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GAZİANTEP

             48 inci İç Güv.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mustafa MUTLU, KONYA, 311-7164, 31.8.2006, 48 inci İç Güv.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - TRABZON

             1 inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Kurtuluş ÇALTEKİN, YOZGAT, 311-7100, 31.8.2006, 1 inci Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - ESKİŞEHİR

             2 nci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hüseyin Serkan KARAYEL, KONYA, 311-7682, 31.8.2006, 2 nci Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

             K.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Kutlu  YAMAN, KONYA, 311-7403, 31.8.2006, K.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ANKARA

             J.Gn.K.lığı Ad.Müş. Emrinden, Hâk.Atğm., Ali Kemal KILAVUZ, AMASYA, 311-7219, 31.8.2006, J.Gn.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ANKARA

             J.Gn.K.lığı Ad.Müş. Emrinden, Hâk.Atğm., Yusuf ALPAGUT, KASTAMONU, 311-7449, 31.8.2006, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - ANKARA

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8625

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Müfettişliğe Müfettiş Yardımcısı Galip ESMER’in,

             2 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Musa ERTİT, İlhan ÇOBAN, Özgür KAYA, Hüseyin ACER, Hasan ÜNSAL, Sabahattin ÜLKER, İrfan KORAMAZ, Remzi KATTAŞ, Ertuğrul TOY,Mahmut BARIŞÇIL, Osman KAŞ, Adem YAMAN, Mehmet Davut DEMİRCİ ile Faruk Erdal ONURSAL’ın atanmaları 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                            Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                         Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8626

             1 – Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet VURAN DEMİR’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  F. N. ÖZAK

                              Başbakan                                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8649

             1 – Karayolları Genel Müdürlüğü Van 11 inci Bölge Müdürü Metin GÖRMEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  F. N. ÖZAK

                              Başbakan                                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8628

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yrd.Doç. Dr. Sıdıka YÜZÜGÜLLܒnün atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Prof. Dr. R. AKDAĞ

                              Başbakan                                                              Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8629

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Muş İl Sağlık Müdürlüğüne, Dr. Kenan AKPOLAT’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                           Prof. Dr. R. AKDAĞ

                              Başbakan                                                              Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8630

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tunceli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Elazığ İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Refik DUMAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  A. COŞKUN

                              Başbakan                                                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8631

             1 – Tokat İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Süleyman ŞENTÜRK’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  A. COŞKUN

                              Başbakan                                                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8650

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İbrahim ATALAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                     A. KOÇ

                              Başbakan                                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8651

             1 – Muğla İlKültür ve Turizm Müdürü Erdem UYANIK’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                     A. KOÇ

                              Başbakan                                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8633

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA’nın atanması,

             657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/11/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                     O. PEPE

                              Başbakan                                                     Çevre ve Orman Bakanı