29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                         28 Kasım 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-15422

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Kasım 2006 tarihinden itibaren Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Mehmet Ali ŞAHİN

                                                                                                                                                            Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  28 Kasım 2006

           B.01.0.KKB.01-06-312-2006-828

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Kasım 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15422 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Kasım 2006 tarihinden itibaren Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI