29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

DÜZELTME

             1 – 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”; 10 uncu satırdan sonra “gönderir.” ve daha sonra “MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” ve “MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.” ibareleri gelmek suretiyle,

             2 – Aynı Resmî Gazete’de yayımlanan, “İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”; 6 ncı satırdan sonra “MADDE 2  – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” ve “MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.” ibareleri gelmek suretiyle

             düzeltilmiştir.