29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/7 SAYILI

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

                MADDE 1 – 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

3924.10.00.00.00

Sofra ve mutfak eşyası

3.000

3924.90.11.00.00

Süngerler

2.500

3924.90.19.00.00

Diğerler

2.500

3924.90.90.00.00

Diğerler

3.000

3926.40.00.00.00

Küçük heykeller ve diğer süs eşyası

3.500

                * Ton: Brüt ağırlık

 

                MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

                MADED 3 – Bu Tebliğ hükümlerini DışTicaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.